Sara Prentice passed away recently – our condolences to the Family. Please pray for her soul, Eternal rest…

Niedawno zmarła Sara Prentice – nasze kondolencje dla Rodziny. Proszę, módlcie się za Jej duszę, wieczny odpoczynek …