Our condolences to Helen Bartos and Family, on passing her husband, Karol. Please pray for His Soul, and Family.

Nasze kondolencje dla Helen Bartos i Rodziny z okazji śmierci męża Karola. Proszę, módlcie się za Jego Duszę i Rodzinę.