The Fr. J. Pucka Memorial Fund wishes to congratulate the following students attending college or university who were awarded scholarships for 2020/21:
Miss. Anna Derech, Miss. Natalie Holley, Mr. Adam Daniel Gronowski, Miss. Frances Ozburn. The F. Pucka Memorial Fund was founded in 1987 in appreciation and memory to our late Pastor Fr. J. Pucka. The main aim of this Fund is to encourage young people to obtain higher education and to support financially students of the Queen of Peace Church. Your financial support of this worthy cause is greatly appreciated.

Fundacja im. Ks. J. Pucki składa gratulacje dla następujących studentów naszej parafii którzy otrzymali stypendia na rok 2020/21:
Miss. Anna Derech, Miss. Natalie Holley, Mr. Adam Daniel Gronowski, Miss. Frances Ozburn. Życzymy dużo sukcesu w dalszej nauce. Fundusz Stypendialny im. Ks. J. Pucki powstał w 1987 z racji uznania, wdzięczności i pamięci zmarłego Proboszcza Ks. J. Pucki. Głównym celem tej Fundacji jest zachęcanie młodzieży do nauki i pomoc materialną dla studentów naszej parafii. Prosimy o dalsze finansowe poparcie tej zacnej Fundacji.