The Fr. J. Pucka Memorial Fund wishes to announce that on January 24, 2021 the Foundation will award scholarships to the selected full-time students attending university or college. Criteria for applying can be found on the fliers at the entrance to the church. Please submit your documents to the Queen of Peace Church office no later than January 17, 2020.

Pragniemy poinformowaċ że Fundusz Stypendialny im. Ks. J. Puċki

postanowił ufundowaċ stypęndia dla studentów uniwersitetu lub college. Kryteria wymagane od kandydata są podane w broszurce w wejsciu do koscioła. Rozdanie stypendiów odbędzie się 24 stycznia, 2021. Prośimy o dostarczenie dokumentów do biura parafialnego do 17 stycznia, 2021.